Bekijk de afbeelding

 

De provincie Noord-Brabant werkt sinds 2019 samen met gemeenten en marktpartijen aan:

  • Goede en voldoende huisvesting die verantwoord & humaan is en die aansluit op de behoefte & verblijfsduur van arbeidsmigranten.

  • Visie, beleid en afgestemde regels rond huisvesting op gemeentelijk en regionaal niveau die in regionale afspraken zijn ingebed.

  • Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij bedrijven die werken met arbeidsmigranten ook actief personeel werven op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  • Versterken van de positie van de arbeidsmigrant ten opzichte van werkgever/ uitzendbureau ten aanzien van inkomen, huisvesting, vervoer, zorgverzekering en andere zaken.

  • Het in samenhang benaderen van alle aspecten van het arbeidsmigratie vraagstuk door de betrokken partijen, zoals banen (werk), huisvesting, integratie, economische baten en sociaalmaatschappelijke gevolgen.

In het plan Brabantse Aanpak Arbeidsmigratie leest u meer over de Brabantse aanpak. Zie ook de samenvatting in de infographic.

In het voorjaar van 2021 heeft de provincie door PON/Telos een evaluatie van de Brabantse Aanpak laten uitvoeren. De resultaten zijn samengevat in 2 documenten: Evaluatie en Advies.

Zie ook