Loods met silo's

Stankoverlast is te nooit helemaal te voorkomen, maar kan wel beperkt worden door geurnormen in te stellen. Zulke normen gelden ook in Brabant. De provincie controleert vooral industriële bedrijven en veehouderijen. De geurnormen voor een bedrijf liggen vast in de omgevingsvergunning. Geurnormen geven aan wat verdraagbare grenzen zijn voor mens en milieu.

Stank melden

Mocht u toch stankoverlast hebben, dan kunt u een milieuklacht indienen bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant. Als de klachten gegrond zijn onderzoekt de provincie welk bedrijf de geuroverlast veroorzaakt. Ook zorgt zij ervoor dat het verantwoordelijke bedrijf maatregelen neemt om blijvende overlast te voorkomen.

Geur meten

Bepalen of een bedrijf aan de geurnormen voldoet, gebeurt door het meten van de geuruitstoot aan de bron. Dit is meestal de schoorsteen van het bedrijf.

 

Zie ook