Ontgrondingen

Bepaalde activiteiten zijn vrijgesteld en sommige hoeft u alleen maar te melden bij de provincie. Ontgronden zonder vergunning of melding is illegaal en wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Procedure bepalen

Uw ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten, het bestemmingsplan en de direct omgeving bepalen welke procedure voor u geldt. De procedure begint met het invullen van het digitale formulier 'Bepalen procedure ontgrondingen'. Binnen enkele dagen krijgt u bericht of uw voorgenomen ontgronding is vrijgesteld, dan wel meldingsplichtig of vergunningplichtig is.

Vergunning

Het 'Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning' vindt u in het loket onder Ontgrondingsvergunning Aan het aanvragen van een ontgrondingsvergunning zijn kosten verbonden. Zie de legesverordening in het loket.

Melding

Uw melding van een ontgronding moet minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden gedaan zijn. Het 'Digitaal meldingsformulier ontgronding' vindt u in het loket onder Ontgrondingsvergunning

Vrijstelling

Een overzicht van wanneer een vrijstelling geldt, vindt u in u in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Ontgrondingen voor de landbouw

Voor de landbouw gelden dezelfde regels. Meer hierover leest u in het artikel: Ontgrondingen voor de landbouw.

Vragen

Vragen over uw vergunning, vrijstelling of melding stelt u aan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Schade door ontgronding

Mocht er schade ontstaan door een ontgronding, neem dan ook contact op met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De provincie kan een schadevergoeding uitkeren. Zie hiervoor het aanvraagformulier: Ontgronding, schadevergoeding

Zie ook