Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021


In december 2021 tekenden de eerste partijen het Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021. Het Convenant groene handhaving maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II (groene boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.

Met het convenant, kan de provincie met alle partijen in Brabant, gezamenlijk zo effectief en efficiënt mogelijk optreden tegen misstanden in het buitengebied en natuurgebieden in het bijzonder.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.