Ons Brabantse erfgoed


Het Brabantse erfgoed is voor de provincie een belangrijk onderdeel van de identiteit en geeft het daarom een belangrijke plaats in de verdere ontwikkeling van Brabant. Overal in Brabant zie je ons verleden terug: van kloosters tot burchten en van fabrieksgebouwen tot boerderijen. Plekken die ons verbinden en ons Brabander laten voelen.

Deze plekken vertellen ons de geschiedenis die onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Het is helaas onmogelijk al het erfgoed in Brabant te behouden. Hiervoor ontbreken eenvoudigweg de mogelijkheden en de middelen. We moeten kiezen tussen erfgoed dat we willen behouden, restaureren en herbestemmen en het erfgoed waar we niet actief mee aan de slag gaan. We focussen ons hierbij op een aantal verhaallijnen (omdat we de verhalen van Brabant willen (blijven) vertellen en erfgoedprojecten.

Innovatief Brabant

Brabant staat bekend om de producten zoals textiel, leer, suiker en tabak. Grote iconen voor deze verhaallijn zijn Strijp-S in Eindhoven, CHV in Veghel en KVL in Oisterwijk.

Bestuurlijk Brabant

De vele kastelen, stadspaleizen en landgoederen laten een verleden zien van de rijke bestuurlijke elite in Brabant. Hierin draagt de provincie structureel bij aan de topmonumenten Markiezenhof en Kasteel Heeswijk.

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)

Het Brabants erfgoed (met uitzondering van het immateriële en roerende erfgoed) staat in de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De CHW is recent geactualiseerd en opgenomen in paragraaf 7.2 van de Beleidsregel omgevingsrecht. Op de kaart staat erfgoed dat van belang is voor de Brabantse identiteit. Het provinciaal belang, zoals benoemd het Beleidskader Levendig Brabant 2030 en in de Omgevingsverordening Noord-Brabant, hangt hiermee nauw samen.

De CHW geeft verder de meest recente erfgoedinformatie van het rijk, met archeologische en bouwkundige monumenten, met archeologische verwachtingswaarden en met beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook geeft de CHW nog alle informatie die eerder op de CHW 2006 te vinden was (ruim 30.000 erfgoedwaarden).


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.