De provincie heeft eind 2015 tijdelijk een subsidieregeling opengesteld voor investeringen in precisiebemesting. Momenteel worden de aanvragen door Stimulus Programmamanagement beoordeeld.

Naar artikel