Om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen, zet de provincie in op meer innovatie door onderwijs, wetenschap, werkgevers én werknemers.