Het motorenonderhoud van F-35 (vroeger JSF) toestellen levert Nederland en Brabant 1.610 banen op en heeft een economisch effect van € 13 miljard. Dit blijkt uit een rapport over de bredere economische kansen van het F-35 programma.