De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development hebben sámen met bedrijven en kennisinstituten een propositie opgesteld voor het Groeifonds: De Brainportlijn.