Verschillende partijen slaan de handen ineen voor behoud en renovatie van 3 erfgoedcomplexen in Velp: het Emmausklooster van de Orde der Minderbroeders Kapucijnen, het klooster van de zusters Moniale Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje.