Aanvrager/Melder
Maatschap M.D.A.C.M. van de Wetering en A.T.M. van de Wetering - Van der Doelen
Locatie
Rosmalen, Kerkdijk 12
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 04.12.2020
Omschrijving
Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek om de hardheidsclausule toe te passen voor een geitenhouderij aan de Kerkdijk 12 te Rosmalen, af te wijzen. Toepassing van de hardheidsclausule is niet nodig omdat de geitenhouderij in 2017 ingrijpend is aangepast en nu voldoet aan de eisen uit de Interim omgevingsverordening. Aanpassing van het huisvestingssystemen is pas aan de orde 15 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning uit 2017.
Weigering
Download Maatschap M.D.A.C.M. van de Wetering en A.T.M. van de Wetering - Van der Doelen - Rosmalen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Marie-Louise van Bommel
Contact
(06) 52 78 35 32
Zaaknummer
C2255904
Datum laatste wijziging
04-01-2021
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.