Aanvrager/Melder
Gemeenschappelijke regeling Cure
Locatie
Eindhoven, Gabriël Metsulaan 5B
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.11.2021
Omschrijving
Het intrekken van de omgevingsvergunning voor het oprichten en het in werking hebben van een inrichting
Vergunning
Download Gemeenschappelijke regeling Cure - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer L. Beimans
Contact
(06) 40 17 03 61
Zaaknummer
HZ_WABO-2021-5200
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail