Aanvrager/Melder
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Locatie
Sambeek, Zandsteeg 14
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 28.06.2019
Omschrijving
Het doden van roeken
Weigering
Download Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant - Sambeek - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/097924
Datum laatste wijziging
27-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.