Aanvrager/Melder
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Locatie
Sambeek, Zandsteeg 14
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 28.06.2019
Omschrijving
Het doden van roeken
Weigering
Download besluit
Projectleider
J. Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/097924
Datum laatste wijziging
27-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail