Aanvrager/Melder
Stolwerk Metaal B.V.
Locatie
Breda, Valveeken 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het verzoek tot het wijzigen van voorschrift 3.2.2. van de vergunning van 10 juni 2014 voor wat betreft de parameters onopgeloste bestanddelen en zware metalen en het verzoek tot het mogen middelen van de lozingswaarde voor onopgeloste bestanddelen en zware metalen over de vijf lozingspunten voor de inrichting, gelegen aan Valveeken 5 te Breda.
Weigering
Download Stolwerk Metaal B.V. - Breda - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
16100191
Datum laatste wijziging
19-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.