Aanvrager/Melder
Mirec B.V.
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De opschoning van de ijzerfractie d.m.v. een zogenaamde TA-PO machine.
Vergunning
Download Mirec B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-2295
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail