Aanvrager/Melder
Kovemi B.V.
Locatie
Asten, Dijkstraat 72
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 11.12.2019
Omschrijving
kennisgeving nieuwe beschikkingen afwijken bestemmingsplan en bouwen, aanleggen of veranderen inrit, werk of werkzaamheden uitvoeren,veranderen van een inrichting ter plaatse van Dijkstraat 72 te Asten
Vergunning
Download Kovemi B.V. - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer P. van Veldhoven
Contact
(088) 369 03 07
Zaaknummer
HZ_WABO-2014-837
Datum laatste wijziging
18-12-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.