Aanvrager/Melder
Provincie Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 04.10.2019
Omschrijving
de aanleg en ingebruikname van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de A67 ten zuidwesten van Veldhoven en de huidige N69 (Luikerweg) ten zuiden van Valkenswaard, in de gemeenten Bergeijk, Veldhoven en Valkenswaard
Vergunning
Download Provincie Noord-Brabant - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/090635
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail