Aanvrager/Melder
Firma Van den Elzen en Verbruggen
Locatie
Erp, Melvert 13
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Aanvraag veranderingsvergunning op grond van de Wabo voor sloopactiviteiten op locatie, op- en overslag van restproducten als dakpannen, asbest, e.d.
Vergunning
Download Firma Van den Elzen en Verbruggen - Erp - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Wijngaard, N. van den
Zaaknummer
C2112896
Datum laatste wijziging
23-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.