Aanvrager/Melder
Deponie Zuid BV
Locatie
Haelen, Postbus 4114
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 06.07.2019
Omschrijving
het plaatsen van een monsternamehok over een bestaande meetput en het plaatsen van een schaftkeet nabij de weegbrug voor de inrichitng
Vergunning
Download Deponie Zuid BV - Haelen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. van den Kieboom
Contact
(013) 206 05 14
Zaaknummer
19040335
Datum laatste wijziging
05-07-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.