Fase: vergunning geweigerd

  1. Maatschap M.D.A.C.M. van de Wetering en A.T.M. van de Wetering - Van der Doelen - Rosmalen - natuurbeschermingsvergunning

    04-01-2021

    Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek om de hardheidsclausule toe te passen voor een geitenhouderij aan de Kerkdijk 12 te Rosmalen, af te wijzen. Toepassing van de hardheidsclausule is niet nodig omdat de geitenhouderij in 2017 ingrijpend is aangepast en nu voldoet aan de eisen uit de Interim omgevingsverordening. Aanpassing van het huisvestingssystemen is pas aan de orde 15 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning uit 2017.

    Bron: Vergunningen Locatie: Rosmalen, Kerkdijk 12 Soort: Natuurbeschermingsvergunning