Aanvrager/Melder
Hans Jansen Klusbedrijf
Locatie
Waalre, Dommelseweg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 26.02.2024
Omschrijving
de wijziging van een veehouderij
Weigering
Download Hans Jansen Klusbedrijf - Waalre - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/186169
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail