Het register met vaststellingen met de toelichting op de kolommen en het overzicht.

Toelichting rubrieken

  • Nummer vaststelling: dit is het nummer van de vaststelling van de subsidie of bijdrage, waaraan kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
  • Ontvanger: dit is degene die de subsidie of bijdrage ontvangt.
  • Onderwerp: de beschrijving van het project.
  • Datum vaststelling: dit is de datum waarop de subsidie of bijdrage is vastgesteld.
  • Vastgesteld bedrag: dit is het bedrag waarop de subsidie of bijdrage uiteindelijk is vastgesteld.
  • Datum verlening: dit is de datum waarop de subsidie of bijdrage is verleend.
  • Verleend bedrag: dit is het bedrag dat is verleend, waarvoor de subsidie- dan wel bijdrageontvanger één of meerdere activiteiten uitvoert. Dit is de maximale aanspraak.
  • Regeling: dit is het wettelijke voorschrift op grond waarvan de subsidie of bijdrage wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.

Zie ook