1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

M Naar boven

 1. Mandaat en machtiging directeur Bureau Gloudemans
 2. Mandaat en machtiging directeur Combinatie Esdoorn V.O.F.
 3. Mandaat en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit
 4. Mandaat- en machtigingbesluit Programma Beheer c.a.
 5. Mandaat en machtigingsbesluit Stichting Certificering SNL
 6. Mandaat Gedeputeerde Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 7. Mandaat Provinciale Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 8. Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap De Dommel
 9. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers
 10. Mandaatbesluit Monumentenwacht Noord-Brabant inzake Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016, §3 Instandhouding molens
 11. Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder
 12. Mandaatbesluit Brabant C inzake Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
 13. Mandaatbesluit buurtfonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 14. Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden provincie Noord-Brabant
 15. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 16. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017
 17. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2017
 18. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017
 19. Mandaatbesluit gemeente 's-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 20. Mandaatbesluit grondwaterheffing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 21. Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade BIJ12 provincie Noord-Brabant
 22. Mandaatbesluit heffing leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 23. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Brabant Noord
 24. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 25. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 26. Mandaatbesluit invordering leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 27. Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake Paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016 (versie 2018)
 28. Mandaatbesluit Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant
 29. Mandaatbesluit Regio West-Brabant inzake paragraaf 1 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 30. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant
 31. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor publicatie provinciale controlegegevens POP3
 32. Mandaatbesluit RVO Subsidieverlening MIT Noord-Brabant
 33. Mandaatbesluit RVO.nl agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord Brabant
 34. Mandaatbesluit Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
 35. Mandaatbesluit Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant
 36. Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan BIJ12
 37. Mandatering van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland