1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

M Naar boven

 1. Mandaat en machtiging directeur Bureau Gloudemans
 2. Mandaat- en machtigingbesluit Programma Beheer c.a.
 3. Mandaat en machtigingsbesluit Stichting Certificering SNL
 4. Mandaat Gedeputeerde Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 5. Mandaat Provinciale Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 6. Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap De Dommel
 7. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers
 8. Mandaatbesluit Monumentenwacht Noord-Brabant inzake Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016, §3 Instandhouding molens
 9. Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder
 10. Mandaatbesluit buurtfonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 11. Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden provincie Noord-Brabant
 12. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 13. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017
 14. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2017
 15. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017
 16. Mandaatbesluit gemeente 's-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 17. Mandaatbesluit grondwaterheffing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 18. Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade BIJ12 provincie Noord-Brabant
 19. Mandaatbesluit heffing leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 20. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Brabant Noord
 21. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 22. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 23. Mandaatbesluit invordering leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 24. Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake Paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016 (versie 2018)
 25. Mandaatbesluit Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant
 26. Mandaatbesluit Regio West-Brabant inzake paragraaf 1 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 27. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant
 28. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor publicatie provinciale controlegegevens POP3
 29. Mandaatbesluit RVO Subsidieverlening MIT Noord-Brabant
 30. Mandaatbesluit RVO.nl agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord Brabant
 31. Mandaatbesluit Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
 32. Mandaatbesluit Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant
 33. Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan BIJ12
 34. Mandatering van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland