1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

M

 1. Mandaat Directeur BIJ12 inzake Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024
 2. Mandaat directeur-bestuurder Stichting Kunstloc Brabant inzake par. 5, 6, 7, 8 en 10 Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
 3. Mandaat en machtiging directeur Bureau Gloudemans
 4. Mandaat en machtiging directeur Combinatie Esdoorn V.O.F.
 5. Mandaat en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit
 6. Mandaat en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding groen gas
 7. Mandaat en machtiging Waterschap Brabantse Delta inzake uitbreiden en verbeteren natuur in N2000-gebied Westelijke Langstraat
 8. Mandaat- en machtigingbesluit Programma Beheer c.a.
 9. Mandaat en machtigingsbesluit Stichting Certificering SNL
 10. Mandaat Gedeputeerde Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 11. Mandaat Provinciale Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 12. Mandaat, volmacht en machtiging Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant
 13. Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Brabantse Delta inzake beheer en onderhoud zuiveringswerk Groote Meer
 14. Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap De Dommel
 15. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers
 16. Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder
 17. Mandaatbesluit Beheerautoriteit EFRO-programma Zuid-Nederland 2021-2027
 18. Mandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027
 19. Mandaatbesluit Brabant C inzake paragraaf 11, 12 en 13 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant 2022
 20. Mandaatbesluit Brabant C inzake Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
 21. Mandaatbesluit buurtfonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 22. Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden provincie Noord-Brabant
 23. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 24. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017
 25. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2017
 26. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017
 27. Mandaatbesluit gemeente 's-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 28. Mandaatbesluit grondwaterheffing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 29. Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade BIJ12 provincie Noord-Brabant
 30. Mandaatbesluit heffing leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 31. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Brabant Noord
 32. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 33. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 34. Mandaatbesluit invordering leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 35. Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake Paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016 (versie 2018)
 36. Mandaatbesluit Monumentenwacht Noord-Brabant inzake Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 Brabant §3 Instandhouding molens 2021
 37. Mandaatbesluit Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant
 38. Mandaatbesluit Provincie Noord-Brabant inzake gezamenlijke aanbesteding Werkplek hardware
 39. Mandaatbesluit Provincie Noord-Brabant inzake provinciale Telecommunicatiediensten PT 2023
 40. Mandaatbesluit Regio West-Brabant inzake paragraaf 1 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
 41. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant
 42. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor publicatie provinciale controlegegevens POP3
 43. Mandaatbesluit RVO Subsidieverlening MIT Noord-Brabant
 44. Mandaatbesluit RVO.nl agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord Brabant
 45. Mandaatbesluit Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
 46. Mandaatbesluit Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant
 47. Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan BIJ12
 48. Mandatering van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland