De grote inschrijvingsronde wordt dan in september geopend. Dan heeft iedere agrarisch ondernemer de mogelijkheid gedurende 4 weken de mogelijkheid om in te schrijven en maakt dus kans op de gunning. Deze gunning wordt niet alleen bepaald door het inschrijvingsbedrag, de mate van duurzaamheid van de inschrijver bepaalt mee. Zie Duurzaamheidsscore.

De inschrijvingsronde van september wordt gevolgd door een aantal kleinere rondes, waar nieuwe percelen worden aangeboden of percelen die in een eerder stadium nog niet beschikbaar waren.

Niet op álle provinciale percelen kan worden ingeschreven. Zo zijn sommige gronden meerjarig verpacht. En in een beperkt aantal omschreven situaties wordt de grond gericht aangeboden, bijvoorbeeld in uitvoeringsgebieden of als onderdeel van een onderhandelingstraject. Tot slot zijn niet alle percelen geschikt voor agrarisch gebruik.
Naast verpachting zijn er gronden die in gebruik worden gegeven. Voor deze gronden is de planning dat ze in dat kalenderjaar worden ingericht of overgedragen. Alleen is de exacte datum nog niet bekend. Daarom kan er géén pachtcontract met een vaste looptijd worden aangeboden.

 

Contact

Hoe werkt beheer?