Toezicht en handhaving


Een duurzame relatie met de beheerder/pachter/gebruiker is voor de provincie een belangrijk principe. Er is dan ook regelmatig contact met elkaar. De provincie ondersteunt en faciliteert het oplossen van onvoorziene problemen, binnen de afspraken die in de overeenkomst zijn gemaakt.

De provincie houdt ook toezicht op de naleving van deze afspraken en dan met name op de gebruiksvoorschriften. Dit is van groot belang omdat niet-naleving de doelen van de provincie ondermijnt. In samenwerking met de Omgevingsdiensten wordt jaarlijks de naleving van de gebruiksvoorwaarden van een aantal overeenkomsten getoetst. Daarnaast vinden controles plaats naar aanleiding van ontvangen meldingen. Ook voert de Provincie eindcontroles uit na afloop van de afgesproken beheerperiode.

Overtredingen kunnen overigens leiden tot een boete en tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid om provinciale gronden te mogen gebruiken.


Vragen?

Wij helpen u graag verder!