1 Statendag 9 oktober 2020

2 9:30 UUR - 11:00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

2.1 Tweede Bestuursrapportage 2020

Bijlagen

2.2 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 9 oktober 2020, met uitzondering van Burap 2 2020

2.3 Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020

3 09:30 UUR - 10:00 UUR CORONABIJPRAATUUR

Bijlagen

4 09:30 UUR - 10:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Logistieke distributiecentra

Bijlagen

5 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Algemene Vergadering Interprovinciaal overleg (IPO)

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de Brabantse leden IPO-AV om een themabijeenkomst over Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van de Agendavergadering 28 september 2020

6 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Smart Mobility

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van der Maat om een themabijeenkomst over Smart Mobility en digitalisering Mobiliteit ten behoeve van de Agendavergadering 31 augustus 2020

6.3 Statenmededeling Smart mobility, mobiliteitsdata en digitalisering

7 10:30 UUR - 11:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

8 13:30 UUR - 15:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

8.1 Stikstofactualiteiten

8.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de statenfracties GroenLinks, SP, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en D66 om een themabijeenkomst over Stikstofactualiteiten ten behoeve van de Agendavergadering 28 september 2020

8.3 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

9 13:30 UUR - 15:30 UUR THEMA ECONOMIE

Bijlagen

9.1 Beleidskader Economie 2030

Bijlagen

9.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over Economische visie 2030

9.3 Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030

9.4 Statenmededeling Proces Economische Visie Brabant 2030

10 13:30 UUR - 15:00 UUR WERKGROEP GEDEELDE MOBILITEIT

Bijlagen

10.1 Agenda statenwerkgroep Gedeelde Mobiliteit vrijdag 9 oktober 2020

10.2 Statenmededeling Uitvoering visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk`