1 STATENDAG 19 APRIL 2019

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 67 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 4. Aangepaste bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 7. Aangepaste bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 8. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB

2.2 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 39 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/19 : Akte van oprichting `Stichting Brainport Smart District`, inclusief statuten 821 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/19 : Stichtingsovereenkomst `Stichting Brainport Smart District` 783 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/19 : Plan van aanpak 2019 `Stichting Brainport Smart District` 37,3 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 76 KB