1 Statendag 9 november 2018

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

2.2 Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN

2.3 Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

3 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 Woord van afscheid lid van Provinciale Staten de heer E.J.C. van Griensven

Bijlagen

3.3 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw leden van Provinciale Staten mw. G Tevkir (D66) en mw. A.J.H. Knoet-Michels (PvdA)

Bijlagen

3.4 STEMMING

Bijlagen

3.4.1 Statenvoorstel 64/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 9 november 2018 (periode 23 augustus 2018 tot en met 12 september 2018)

3.4.2 Statenvoorstel 75/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 9 november 2018 (periode 13 september 2018 tot en met 10 oktober 2018)

3.4.3 Statenvoorstel 66/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 augustus 2018

3.4.4 Statenvoorstel 67/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 september 2018

3.4.5 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

3.4.6 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

3.4.7 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

3.4.8 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

3.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

3.5.1 Statenvoorstel 79/18 Invullen positie plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten

3.5.2 Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 141 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 55 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 37 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/18 : Begroting 2019 21,5 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/18 : Bijlagenbundel Begroting 2019 6,7 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/18 : Instellingsbesluit reserve VTH, omgevingsdiensten 37 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/18 : Meerjarenperspectief MIPP, Ontwikkelbedrijf, Werklocaties 72,4 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 48/18 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 575 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 48/18 : Uitwerking motie Motie 6 `Inspelen op financiële duurzaamheid` 1,2 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 48/18 : Uitvoeringsinformatie begroting 2019 Lasten en baten per product 143 KB Ga naar het dossier
 11. Amendement A1 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Pilot social media campagne Taskforce Brabant-Zeeland, ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 71 KB Ga naar het dossier
 12. Amendement A2 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bestuursopdracht arbeidsmigratie uit Begroting, ingediend door PVV Noord-Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 92 KB
 13. Amendement A3 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Versterk de lokale media, versterkte onafhankelijke journalistiek, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 138 KB
 14. Amendement A3a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Versterk de lokale media, versterkte onafhankelijke journalistiek, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP (AANGENOMEN) 76 KB Ga naar het dossier
 15. Amendement A4 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Faunaschade, ingediend door CDA, 50PLUS en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 73 KB
 16. Amendement A5 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Pak de dumpers van (drugs)afval aan!, ingediend door CDA en ChristenUnie/SGP (VERWORPEN) 64 KB
 17. Amendement A6 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: 13e maand: Eiwittransitie, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP (AANGENOMEN) 134 KB Ga naar het dossier
 18. Amendement A7 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Q-koorts 2.0, ingediend door D66, PvdA, VVD, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, Lokaal Brabant, CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP (UNANIEM AANGENOMEN) 163 KB Ga naar het dossier
 19. Amendement A8 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Structurele subsidies waardevast!, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 55 KB
 20. Amendement A9 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Indexering van subsidie Noord-Brabants Museum, ingediend door GroenLinks en CDA (INGETROKKEN) 104 KB
 21. Amendement A9a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Indexering van subsidie Noord-Brabants Museum, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 93 KB
 22. Amendement A10 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Cofinanciering muzikale educatieve activiteiten, ingediend door GroenLinks en CDA (VERWORPEN) 68 KB
 23. Amendement A11 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: De schijf van Vijf basisvaardigheden, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 65 KB Ga naar het dossier
 24. Motie M1 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Keerboogpunt Hooipolder, ingediend door PVV Noord-Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 508 KB Ga naar het dossier
 25. Motie M2 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Kansen pakken op weg naar de Thorium Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant en 50PLUS (VERWORPEN) 98 KB
 26. Motie M3 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Lijsten biodiversiteit, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 58 KB
 27. Motie M4 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: A50 Eindhoven - Nijmegen, ingediend door VVD, SP, PvdA (AANGENOMEN) 73 KB Ga naar het dossier
 28. Motie M5 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Papierwinkel ingediend door VVD, PvdA (INGETROKKEN) 128 KB Ga naar het dossier
 29. Motie M6 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Branden bij afvalverwerkers in Noord-Brabant, ingediend door VVD en PvdA (UNANIEM AANGENOMEN) 131 KB Ga naar het dossier
 30. Motie M7 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bewapende BOA's, ingediend door VVD en D66 (INGETROKKEN) 121 KB
 31. Motie M7a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bewapende BOA's, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 128 KB
 32. Motie M8 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: VTH, ingediend door VVD, PvdA en D66 (AANGENOMEN) 132 KB Ga naar het dossier
 33. Motie M9 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Extra middelen voor agrarisch natuurbeheer, ingediend door ChristenUnie/SGP, CDA en GroenLinks (INGETROKKEN) 83 KB
 34. Motie M10 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: bespaarde gelden door bus stakingen inzetten om gebruik bus te stimuleren, ingediend door ChristenUnie/SGP en CDA (INGETROKKEN) 92 KB
 35. Motie M11 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: RyanAir moet zich aan de regels houden, ingediend door ChristenUnie/SGP en GroenLinks (AANGENOMEN) 78 KB Ga naar het dossier
 36. Motie M12 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Betrekken BrabantKennis en PON bij vervolgdiscussie Arbeidsmigratie, ingediend door ChristenUnie/SGP en CDA (VERWORPEN) 98 KB
 37. Motie M13 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Aandacht voor mensenhandel in Brabant, ingediend door ChristenUnie/SGP en CDA (INGETROKKEN) 97 KB
 38. Motie M13a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Aandacht voor mensenhandel in Brabant, ingediend door ChristenUnie/SGP en CDA (AANGENOMEN) 275 KB Ga naar het dossier
 39. Motie M14 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Proefdiervrije innovaties in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant, Partij voor de Dieren, GroenLinks en 50PLUS (INGETROKKEN) 129 KB
 40. Motie M14a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Proefdiervrije innovaties in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant, Partij voor de Dieren, GroenLinks en 50PLUS (INGETROKKEN) 150 KB
 41. Motie M15 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Geen Engelstalig onderwijs, ingediend door PVV Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 42. Motie M16 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Brabanders eerst, geen facilitering van massa-immigratie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 92 KB
 43. Motie M17 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Geen kerncentrale in Brabant, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 83 KB Ga naar het dossier
 44. Motie M18 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Impact van de vergrijzing verdient meer aandacht en beleid, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en 50PLUS (VERWORPEN) 118 KB
 45. Motie M19 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bereikbaarheid bedrijventerreinen met OV, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 68 KB
 46. Motie M19a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bereikbaarheid bedrijventerreinen met OV, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 104 KB Ga naar het dossier
 47. Motie M20 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Stadslogistiek, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 114 KB
 48. Motie M20a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Stadslogistiek, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP (AANGENOMEN) 86 KB Ga naar het dossier
 49. Motie M21 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Tot hier .. en nu verder: Q-koorts, ingediend door CDA, D66 en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 112 KB
 50. Motie M21a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Tot hier .. en nu verder: Q-koorts, ingediend door CDA, D66 en ChristenUnie/SGP (UNANIEM AANGENOMEN) 126 KB Ga naar het dossier
 51. Motie M22 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Vakantieparken zonder toekomstperspectief, ingediend door CDA en ChristenUnie/SGP (AANGENOMEN) 105 KB Ga naar het dossier
 52. Motie M23 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ingediend door SP en PvdA (AANGEHOUDEN) 92 KB
 53. Motie M24 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Onderzoek Energieopslag, ingediend door LokaalBrabant en CDA (INGETROKKEN) 58 KB
 54. Motie M25 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Borgen toekomst Buurtbusvervoer, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (AANGEHOUDEN) 107 KB
 55. Motie M26 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Verbetering sponswerking van onze Brabantse landbouwgronden, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 127 KB Ga naar het dossier
 56. Motie M27 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Geef het kapitaal terug aan de burger, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 57. Motie M28 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Altijd een volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 60 KB
 58. Motie M28a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Altijd een volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 83 KB
 59. Motie M29 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: teeltondersteunende voorzieningen, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 45 KB
 60. Motie M30 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: onderzoek ontheffingen voor opsporing met drones, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 65 KB
 61. Motie M31 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 61 KB
 62. Motie M32 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 64 KB
 63. Motie M33 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Oormerken opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 64. Motie M34 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Nieuwe weg Eindhoven - Helmond, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 42 KB
 65. Motie M35 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: hele N65 ongelijksvloers, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 66. Motie M36 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: inhaalverbod vrachtwagens, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 67. Motie M37 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: geen zonneakkers op landbouwgrond, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 62 KB
 68. Motie M38 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Stop klimaatargument, heroverweeg beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 137 KB Ga naar het dossier
 69. Motie M39 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Datagedreven toezicht, ingediend door D66. PvdA en VVD (AANGENOMEN) 74 KB Ga naar het dossier
 70. Motie M40 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Extra proeftuin aardgasvrije wijken in Brabant, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 173 KB Ga naar het dossier
 71. Motie M41 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: P+R Knooppunten, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie/SGP (AANGEHOUDEN) 98 KB
 72. Motie M42 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Internetconsultatie, ingediend door D66, CDA, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 112 KB Ga naar het dossier
 73. Motie M43 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Vakscholen in Brabant (INGETROKKEN) 92 KB
 74. Motie M44 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Veiligheid Busstation in Eindhoven, ingediend door PvdA, SP, 50PLUS, ChristenUnie/SGP en VVD (AANGENOMEN) 140 KB Ga naar het dossier
 75. Motie M45 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Toetsing zorgvuldigheid bij afhandeling zaken seksueel misbruik, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 119 KB
 76. Motie M46 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bomen zijn de oplossing, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 86 KB
 77. Motie M46a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Bomen zijn de oplossing, ingediend door GroenLinks en 50PLUS (AANGENOMEN) 114 KB Ga naar het dossier
 78. Motie M47 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Schoon grondwater, ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 69 KB
 79. Motie M49 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Behoud en ontwikkeling Brabantse expertise veiligheid en milieu, ingediend door GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 59 KB Ga naar het dossier
 80. Motie M48 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Dividenduitkering Eindhoven Airport, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 71 KB
 81. Motie M50 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Onderzoek naar duurzame energievoorziening museumkwartier, ingediend door GroenLinks en CDA (AANGEHOUDEN) 98 KB
 82. Motie M51 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: De vervuiler betaald voor schone lucht, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 78 KB
 83. Motie M52 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Klimaatparagraaf, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 59 KB
 84. Motie M53 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Extra opcenten gebruiken voor minder verkeer (VERWORPEN) 50 KB
 85. Motie M54 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Snel vaart maken met snelfietsroutes, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 46 KB
 86. Motie M54a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Snel vaart maken met snelfietsroutes, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 101 KB
 87. Motie M54b Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Snel vaart maken met snelfietsroutes, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 106 KB Ga naar het dossier
 88. Motie M55 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Klimaatopgave geldt ook voor Eindhoven Airport, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 51 KB
 89. Motie M56 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Geen grootschalige mestbewerking, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 46 KB
 90. Motie M57 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Werk maken aan plantaardige eiwittransitie, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 71 KB
 91. Motie M58 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese schaal, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 51 KB
 92. Motie M58a Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese schaal, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 88 KB
 93. Motie M59 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Faire vergoeding philharmonie zuidnederland, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 50 KB
 94. Motie M60 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Provinciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 49 KB
 95. Motie M61 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Afschotverbod wilde zwijnen wegens Afrikaanse varkenspest, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 121 KB
 96. Motie M62 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 49 KB
 97. Motie M63 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Genoeg, nu minder veel, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 109 KB
 98. Motie M64 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Onderzoek Ziekenhuiszorg, ingediend door Lokaal Brabant (VERWORPEN) 63 KB
 99. Motie M65 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Evaluatie Veerkrachtig Bestuur, ingediend door Lokaal Brabant (VERWORPEN) 62 KB
 100. Motie M66 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Afschaffen / verlagen eigen risico bij melden faunaschade, ingediend door CDA, ChristenUnie/SGP en 50PLUS (VERWORPEN) 112 KB
 101. Motie M67 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 102. Motie M68 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: rapporteren over inzet drones, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 48 KB Ga naar het dossier
 103. Motie M69 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 104. Motie M70 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: BOA's met een bite, ingediend door Partij voor de Dieren en PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 101 KB
 105. Motie M71 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Papierwinkel, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 101 KB Ga naar het dossier
 106. Motie M72 Provinciale Staten 9 november 2018 Statenvoorstel 48/18: Inzetten op buitengebied bij continueren Taskforce, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 56 KB Ga naar het dossier
 107. Vastgesteld besluit I 48/18 Begroting 2018 301 KB Ga naar het dossier
 108. Vastgesteld besluit II 48/18 Begroting 2018 153 KB Ga naar het dossier

3.6 STEMMING

Bijlagen

4 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 9 november 2018