1 Statendag 27 oktober 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 10:00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

3.1 Begroting 2018

Bijlagen

3.2 Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 167 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 74 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 46 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 45 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 66/17: Begroting 2018 24,4 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 66/17 : Bijlagenboek bij de begroting 2018 (Deel D) 8,4 MB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 66/17 : Uitvoeringsinformatie 2018 155 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 66/17 : Organisatiekostenbudget t.b.v. begroting 2018 63 KB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 66/17 : MIPP Sleutelprojecten 12,1 MB
 10. Bijlage 6A Statenvoorstel 66/17 : Tweede Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2017 52,7 MB
 11. Bijlage 6B Statenvoorstel 66/17 : Tussentijdse rapportage Grote Erfgoedcomplexen over de eerste helft van 2017 153 KB
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 66/17 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 565 KB
 13. Bijlage 8 Statenvoorstel 66/17 : Voortgang programma's Beter Benutten 84 KB
 14. Bijlage 9 Statenvoorstel 66/17 : Toelichting op ontwerpbesluit III 222 KB

4 09:35 UUR - 10:45 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Brabant C

Bijlagen

4.2 Statenmededeling Brabant C: nieuwe werkwijze

4.3 Memo van Griffie aan Procedurevergadering met aangepaste uitwerking themabijeenkomst fonds Brabant C

4.4 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

5 10:05 UUR - 10:40 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

5.1 Statenvoorstel 56/17 Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving

5.2 Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

5.3 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

5.4 Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

6 10:50 UUR - 11:50 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG RUIMTE

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Ruimte op Statendag 27 oktober 2017

7 10:50 UUR - 12:35 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

7.1 Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerden Spierings en Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 9 oktober 2017

7.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

8 12:45 UUR - 13:00 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

8.1 Aanbieden van regionale Brede Welvaartsindicator 2017

Bijlagen

9 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 27 oktober 2017

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 27 oktober 2017 `Windpark A16` ingediend door PVV

9.2.2 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 27 oktober 2017 `Nationaal Designmuseum in het Evoluon` door Statenfractie van D66

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

9.3.2 Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

9.3.3 Statenvoorstel 56/17 Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving

9.3.4 Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017 186 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017 61 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 65/17 : Bestuursrapportage 2017 5,9 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 65/17 : Specificatie Bestuursrapportage 2017 36,8 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 65/17 : 3e begrotingswijziging 2017 1.003 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 65/17 : Investeringsschema 101 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 65/17 : Lijst begrotingssubsidies 6,3 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 65/17 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2017 36 KB Ga naar het dossier
 9. Amendement A3 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor diervriendelijke preventie landbouwschade, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 140 KB
 10. Amendement A3a Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor diervriendelijke preventie landbouwschade, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 170 KB
 11. Motie M3 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Onderbesteding meten ten opzichte van oorspronkelijke begroting, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 52 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M4 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Eenduidige taal en transparantie in rapporteren van voortgang, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 53 KB Ga naar het dossier
 13. Motie M5 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Twee buraps, ingediend door PVV (AANGEHOUDEN) 64 KB
 14. Motie M6 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Creativity World Forum 2019, ingediend door PVV (VERWORPEN) 57 KB
 15. Motie M7 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Veiligheid kanalen West-Brabant, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 149 KB
 16. Motie M8 Provinciale Staten 27 oktober 2017 Statenvoorstel 65/17: Stalderingsloket, ingediend door PVV (VERWORPEN) 156 KB
 17. Vastgesteld besluit 65/17 Bestuursrapportage 2017 58 KB Ga naar het dossier

9.3.5 Statenvoorstel 69/17 Verantwoording fractiebudgetten 2016

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 70/17 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 27 oktober 2017

9.4.2 Statenvoorstel 64/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 7 juli 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 27 oktober 2017