1 Statendag 17 februari 2017

2 (Rondvraagmoment vindt niet plaats)

Bijlagen

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek BrabantAdvies/Brabantkennis

Bijlagen

4 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Monitoring Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Bijlagen

  1. Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020). 103 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020". 1,4 MB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Reacties op de consultatieversie. 30,4 MB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Antwoordbrief aan BrabantAdvies. 97 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Antwoordbrief aan Partners. 89 KB Ga naar het dossier
  6. Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings waarin ze verzoekt om een informatiebijeenkomst Monitoring Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) 28 KB

5 11:05 UUR - 12:35 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

6 11:35 UUR - 12:35 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van Omgevingsdiensten

7 13:15 UUR - 13:45 UUR INSPREKERS

Bijlagen

7.1 13:15 UUR - 13:25 UUR Aanbieden van het Aanvalsplan Landschap door Toine Cooijmans van Natuurmonumenten

Bijlagen

7.2 13:30 UUR - 13:45 UUR Toine Cooijmans namens Natuurmonumenten voor themabijeenkomst Ruimte over windmolens en windturbines

Bijlagen

8 13:45 UUR - 14:45 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVISIE

Bijlagen

9 13:45 UUR - 14:45 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

9.1 Aanpassing impulsgelden binnen uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020

10 14:50 UUR - 15:50 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

10.1 Landschappelijke inpassing windmolens en locaties windturbines

11 14:50 UUR - 15:50 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

11.1 Versnellingsagenda Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie