1 Statendag 20 januari 2017

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

3.1 Aanpak Landbouw Innovatie Campus

4 10:00 UUR - 11.00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Uitvoeringsplan Sportagenda Brabant beweegt

5 11:05 UUR - 12.05 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

5.1 Evaluatie van de Doe-budgetten

6 11:05 UUR - 12:05 UUR WERKGROEP UITVOERINGSBELEID FAUNABEHEER

7 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

8 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017

Bijlagen

8.1 Vaststellen agenda

8.2 Be√ędiging burgerlid B. Meijboom

Bijlagen

8.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.3.1 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 20 januari 2017 Support voor Q-koortspatienten door Statenfractie van de SP, PvdA, VVD en D66

8.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie 101 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie 45 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Overzicht Investeringen Pivot Park 2012 - 2016 156 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Vennootschapsstructuur Pivot Park 46 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Beschouwing op het Pivot Park en zijn toekomst, Roland Berger Strategy Consultants, 31 oktober 2016 15 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Adhesiebrief boegbeeld topteam LifeSciences & Health, Health Holland, april 2016 deel 1 4 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Raadsvoorstel gemeente Oss 14,5 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Provinciale investeringen in Pivot Park 267 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Investeringsschema 90 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Scan exploitatie en marktpotentieel Pivot Park, januari 2015, PWC 15,1 MB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Business Plan Pivot Park 2.0, Pivot Park, 15 oktober 2016 52,9 MB Ga naar het dossier
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Adviezen Toetsingscommissie 6,9 MB Ga naar het dossier
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Vastgoedvisie Pivot Park, Caudata advies, 15 december 2015 32,1 MB Ga naar het dossier
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Inrichtingsplan 13 oktober 2016 12,7 MB Ga naar het dossier
 15. Motie M2 Provinciale Staten 20 januari 2017 Statenvoorstel 92/16: Laat BOM exit-gelden Acerta Pharma en Bionovion met voorrang investeren in Pivot Park, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 78 KB Ga naar het dossier
 16. Motie M3 Provinciale Staten 20 januari 2017 Statenvoorstel 92/16: Ontzie Oss in bijdrage Pivot Park, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 68 KB Ga naar het dossier
 17. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie 44 KB Ga naar het dossier

8.4.2 Statenvoorstel 01/17 Vervolgopdracht externe accountant PS 2017 en 2018

8.4.3 Begrotingswijziging 100/16 Financiele consequenties nieuwe werkverdeling BOM/BHB en provincie

8.4.4 Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone

8.5 STEMMING (17:00 UUR)

Bijlagen

8.5.1 Statenvoorstel 04/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 20 januari 2017

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017