1 Statendag 16 december 2016

2 09.00 UUR - 09.30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 16 DECEMBER 2016

Bijlagen

 1. 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 16 DECEMBER 2016 34 KB
 2. Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone 64 KB
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 99/16 Provinciale coordinatieregeling (PCR) voor project windenergie A16-zone 47 KB
 4. Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie 101 KB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie 45 KB
 6. Bijlage 1 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Overzicht Investeringen Pivot Park 2012 - 2016 156 KB
 7. Bijlage 2 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Vennootschapsstructuur Pivot Park 46 KB
 8. Bijlage 3 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Beschouwing op het Pivot Park en zijn toekomst, Roland Berger Strategy Consultants, 31 oktober 2016 15 MB
 9. Bijlage 4 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Adhesiebrief boegbeeld topteam LifeSciences & Health, Health Holland, april 2016 2 MB
 10. Bijlage 5 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Raadsvoorstel gemeente Oss 14,5 MB
 11. Bijlage 6 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Provinciale investeringen in Pivot Park 267 KB
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Investeringsschema 90 KB
 13. Bijlage 8 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Scan exploitatie en marktpotentieel Pivot Park, januari 2015, PWC 15,1 MB
 14. Bijlage 9 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Business Plan Pivot Park 2.0, Pivot Park, 15 oktober 2016 52,9 MB
 15. Bijlage 10 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Adviezen Toetsingscommissie 6,9 MB
 16. Bijlage 11 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Vastgoedvisie Pivot Park, Caudata advies, 15 december 2015 32,1 MB
 17. Bijlage 12 Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie - Inrichtingsplan 13 oktober 2016 12,7 MB
 18. Begrotingswijziging 101/16 Besluit vervolgsteun Philharmonie Zuidnederland 2017-2020 82 KB
 19. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 101/16 Besluit vervolgsteun Philharmonie Zuidnederland 2017-2020 47 KB
 20. Bijlage 1 Begrotingswijziging 101/16 Besluit vervolgsteun Philharmonie Zuidnederland 2017-2020 - Begrotingswijziging 22 KB
 21. Begrotingswijziging 100/16 Financiele consequenties nieuwe werkverdeling BOM/BHB en provincie 66 KB
 22. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 100/16 Financiele consequenties nieuwe werkverdeling BOM/BHB en provincie 43 KB
 23. Bijlage 1 bij Begrotingswijziging 100/16 Financiele consequenties nieuwe werkverdeling BOM/BHB en provincie - Begrotingswijziging 94 KB

2.1 09.00 UUR - 09.15 UUR AANBIEDING PETITIE AAN WOORDVOERDERS THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3 09.15 UUR - 10.00 UUR THEMA SAMENLEVING 16 DECEMBER 2016

4 10.00 UUR - 11.00 UUR PLATFORM PLANNING EN CONTROL 16 DECEMBER 2016

5 10.00 UUR - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 16 DECEMBER 2016

6 11.15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

Bijlagen

6.1 Vaststellen agenda

6.2 VRAGENHALFUUR

Bijlagen

6.3 ACTUELE MOTIES

Bijlagen

6.3.1 Actuele Motie Provinciale Staten 16 december 2016 `Windmolens op respectabele afstand` door Statenfractie van Lokaal Brabant

6.3.2 Actuele motie Provinciale Staten 16 december 2016 `Ruimte voor kaderstelling PS in project Windenergie A16`, ingediend door GroenLinks

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 102/16 Lijst Ingekomen Stukken periode 22 oktober 2016 tot en met 16 november 2016

6.4.2 Statenvoorstel 103/16 Notulen Provinciale Staten 21 oktober 2016

6.5 BESPREEKSTUKKEN (incl. stemming)

Bijlagen

6.5.1 Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 104 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 263 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/16: Artikelsgewijze toelichting op de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 129 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 81/16: Advies d.d. 2 september van Brabant Advies inzake de uitgangspunten voor de Verordening natuurbescherming. 954 KB Ga naar het dossier
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen vrijstelling verspreiding meststoffen nabij kwetsbare natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 122 KB
 6. Amendement A2 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Borging onafhankelijkheid voorzitter FBE, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 84 KB
 7. Amendement A3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schrappen artikel 5.8 aanvullende eisen met betrekking tot de jacht, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 56 KB
 8. Amendement A4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Intrinsieke waarde van het dier, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 145 KB
 9. Amendement A5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Definitie duurzaam beheer, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 134 KB
 10. Amendement A6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evaluatie effectiviteit ingezette middelen, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 133 KB
 11. Amendement A7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Vierjarig en geëvalueerd faunabeheerplan, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 108 KB
 12. Amendement A8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderbouwing van doden als enige oplossing, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 13. Amendement A9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 176 KB
 14. Amendement A10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen jacht zonder noodzaak, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 218 KB
 15. Motie M3 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Actieve Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 129 KB
 16. Motie M4 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Handhaving en toezicht Wet Natuurbescherming, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 17. Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 84 KB
 18. Motie M6 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: PS beslist over vrijstellingen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 81 KB
 19. Motie M7 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Schadepreventie i.p.v. aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus, Lokaal Brabant en PVV (AANGENOMEN) 160 KB Ga naar het dossier
 20. Motie M8 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Onderzoek mogelijkheden provincie met betrekking tot evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 191 KB Ga naar het dossier
 21. Motie M9 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 224 KB Ga naar het dossier
 22. Motie M10 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Gelijkwaardige bescherming alle soorten, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 74 KB
 23. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 261 KB Ga naar het dossier

6.5.2 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 70 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 52 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden - Wijziging begroting besluit Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 25 KB Ga naar het dossier
 4. Motie M11 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 85/16: Betreuren wijzigen van aandeelhoudersinstructie door Gedeputeerde Staten zonder dit aan Provinciale Staten voor te leggen, ingediend door CDA en PVV (VERWORPEN) 134 KB
 5. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 447 KB Ga naar het dossier

6.5.3 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020

6.5.4 Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument

6.5.5 Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 113 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 161 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 46 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 93/16 : Bijlage wijziging begroting bij Statenvoorstel 93/16 A 23 KB
 5. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 159 KB
 6. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 45 KB

6.5.6 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 43 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 4e en laatste begrotingswijziging (slotwijziging 2016) 418 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 1e begrotingswijziging 2017 425 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - toelichting op beide begrotingswijzigingen 4,9 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016 1,4 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017 71 KB
 8. Nota van wijziging Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 459 KB
 9. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 252 KB
 10. Bijlage 1 Nota van Wijziging 96/16 : 4e en laatste begrotingswijziging 2016 slotwijziging 2016 430 KB
 11. Bijlage 2 Nota van Wijziging 96/16 : 1e begrotingswijziging 2017 428 KB
 12. Bijlage 3 Nota van Wijziging 96/16 : totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016 3,7 MB
 13. Bijlage 4 Nota van Wijziging 96/16 : totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017 483 KB
 14. Bijlage 5 Nota van Wijziging 96/16: toelichting op de 4e wijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 5,1 MB
 15. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 3,8 MB

7 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2016