Provinciale Staten (PS) komen ongeveer een keer in de maand bijeen voor een plenaire vergadering in de Statenzaal van het provinciehuis van Noord-Brabant. Tijdens deze vergadering debatteren Statenleden met elkaar en stemmen ze over besluiten die op de agenda staan. Via het programma Gasten van de Staten kunt u daar bij zijn, en het debat vanaf de publieke tribune volgen. Ook krijgt u een presentatie over het provinciaal bestuur en een rondleiding door het provinciehuis. 

De Statendagen in 2022 waarop u zich nog als gast kunt aanmelden:

  • 24 juni 2022
  • 15 juli 2022 
  • 30 sept 2022 
  • 14 okt 2022 
  • 4 nov 2022 
  • 11 nov 2022 
  • 16 dec 2022 
Meld u aan met dit digitale formulier

Heeft u vragen, neem dan contact op het evenementenbureau via telefoonnummer 073 681 27 27, of mail naar evenementenbureau@brabant.nl o.v.v. gast van de Staten.

 

 

Contact

Een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan!