Provinciale Staten (PS) komen ongeveer een keer in de maand bijeen voor een plenaire vergadering in de Statenzaal van het provinciehuis van Noord-Brabant. Tijdens deze vergadering debatteren Statenleden met elkaar en stemmen ze over besluiten die op de agenda staan. Via het programma Gasten van de Staten kun je daar bij zijn, en het debat vanaf de publieke tribune volgen. Ook krijg je een presentatie over het provinciaal bestuur en een rondleiding door het provinciehuis.

De Statendagen in 2023 waarvoor je je als gast kunt aanmelden:
  • 3 maart
  • 26 mei
  • 16 juni
  • 7 juli
  • 29 september
  • 27 oktober
  • 3 november
  • 10 november

Meld je aan met dit digitale formulier

Heb je vragen, neem dan contact op het evenementenbureau via telefoonnummer 073 - 681 27 27, of mail naar evenementenbureau@brabant.nl o.v.v. gast van de Staten.

 

Contact

Een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan!