De provincie publiceert halfjaarlijks de declaraties en in ontvangst genomen geschenken met een waarde hoger dan € 50 en verreden dienstkilometers van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris.

Contact

Declaraties en geschenken Gedeputeerde Staten

Zie ook