Samenvatting

Wilt u werk doen in, om of aan een provinciale vaarweg? U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de vergunning aan bij de provincie.

Formulier

De provincie heeft vaarwegen in eigen beheer. Als u aan, in of over 1 van deze vaarwegen werk wilt doen, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u een viaduct, brug, kabel of leiding wilt aanleggen, de waterweg wilt veranderen of ver(on)diepen, een (tijdelijke) loswal of een fietspontje wilt aanleggen, een woonschip, woonark, vaartuig of boatsaver wilt afmeren, verbouwen of vervangen, of een aanlegsteiger, insteekhaven of tuinhuisje wilt bouwen. Maar ook voor het organiseren van een evenement op, langs of over een vaarweg. Op deze manier wordt de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid van de vaarwegen en het vlotte verloop voor het scheepvaartverkeer beschermd.

Of u de toestemming moet aanvragen bij de provincie, kunt u bekijken via de vergunningenchecker in het Omgevingsloket.

Bij werk kunt u denken aan het aanleggen van bijvoorbeeld steigers, kademuren, loopplanken en insteekhavens. De regels beschermen de vaarweg en zorgen ervoor dat die op een goede manier wordt gebruikt.

U vraagt een vergunning aan in de volgende situatie:

  • U wilt werk doen in, om of aan een vaarweg (u wilt bijvoorbeeld kabels of leidingen aanbrengen); en
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie via het Omgevingloket.

Nadat de provincie uw aanvraag heeft ontvangen, neemt ze binnen 8 weken een besluit erover.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket 
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

23-04-2024