Samenvatting

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Formulier

Bij het verrichten van de activiteit, zwemmen of baden, wordt voldaan aan de regels over de risicoanalyse, het beheersplan en het registreren van incidenten.

Degene die gelegenheid biedt tot zwemmen of baden in badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd, zal een analyse moeten maken van het risico voor de gebruikers als gevolg van de Legionella bacterie in het zwemwater.Op basis van deze risicoanalyse wordt door diegene een beheersplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de geïnventariseerde risico’s te beheersen. Bovendien moet een registratie worden bijgehouden van incidenten.

Bij afwezigheid van aërosolvormende elementen in het zwemwatersysteem is de eventuele aanwezigheid van Legionella niet relevant en is een risicoanalyse Legionella voor het zwemwater niet nodig. Mogelijk is een risicoanalyse wel nodig voor het douchewater, wat een drinkwatervoorziening is.

Legionella dient halfjaarlijks te worden gemeten bij de vorming van aërosolen of waternevel  indien dit risico is vastgesteld via de Risicoanalyse.

Wanneer sprake is van een overschrijding Legionella, meld dit meteen om een boete te voorkomen. Bel dan snel de MilieuKlachtenCentrale, tel: 073-6812821

De risicoanalyse en eventueel het beheerplan moeten ter inzage bij het zwembad liggen. De provincie kan vragen om deze op te sturen.

Voldoet het zwembad niet aan de kwaliteitseisen? Dan moet u dit melden bij de provincie.

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen. Meld een overschrijding onmiddellijk via de MilieuKlachtenCentrale: telefoon (073) 681 2821 (24 uur per dag bereikbaar).

Meld een overschrijding onmiddellijk via de MilieuKlachtenCentrale: telefoon (073) 681 2821 (24 uur per dag bereikbaar).

Zo doet u uw melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket
  • Log in met eHerkenning.
  • Doe de melding.

09-01-2024