Samenvatting

Wilt u een uitweg in een provinciale weg aanleggen, aanpassen of verwijderen? Dan heeft u hiervoor een vergunning van de provincie voor nodig. 

Bent u eigenaar van een terrein of heeft u er direct mee te maken? Dan vindt u het misschien nodig dat uw terrein via een uitweg aansluit op een provinciale weg. Of u wilt een bestaande uitweg aanpassen of verwijderen. U moet daarvoor een vergunning aanvragen.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Het te ontsluiten perceel heeft geen andere uitweg;
  • Vanaf het te ontsluiten bestaat geen mogelijkheid om een uitweg aan te leggen naar een weg van de gemeente of het waterschap;
  • De geplande uitweg zorgt niet voor onveilige situaties in het verkeer.

De provincie neemt in beginsel binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. U mag niet eerder met de aangevraagde werkzaamheden beginnen.

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

31-01-2024