Samenvatting

Komen er bij activiteiten van uw bedrijf meer vluchtige organische stoffen vrij dan is afgesproken? U bent verplicht deze gegevens door te geven aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten verplicht deze gegevens indienen bij de provincie.

Formulier

Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

U moet de gegevens bij de provincie aanleveren in de volgende situatie:

  • u heeft een omgevingsvergunning van de provincie
  • u verricht activiteiten waarbij vluchtige organische stoffen en/of andere schadelijke stoffen vrijkomen;
  • de hoeveelheden zijn groter dan afgesproken in uw vergunning.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en dit digitaal te verzenden of uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Bekijk hiervoor de algemene legesverordening.

Reageren voor 1 januari 2024

Als u merkt dat er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrijkomen dan afgesproken, neemt u direct contact op met de gemeente of met de provincie.

Van 1 september 2023 tot en met 31 december 2024

1.000.000 euro

200.000 euro

01-09-2023

31-12-2023

U kunt geen bezwaar indienen.

18-12-2023