Samenvatting

Wilt u iets doen dat volgens de regels in de Omgevingsverordening verboden is? U kunt in bepaalde gevallen toestemming aan de provincie vragen.

U mag geen dingen doen die verboden zijn volgens de Omgevingsverordening. Onder bepaalde voorwaarden kunt u toestemming vragen om deze dingen toch te doen.

De provincie bepaalt wat de voorwaarden zijn voor de toestemming. Dit hangt af van uw situatie. Neem hiervoor contact op met de provincie.

Wanneer de provincie uw aanvraag heeft ontvangen, neemt zij binnen 8 weken een beslissing.

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna nog niet met de provincie eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de rechtbank. Dit heet ‘in beroep gaan’.

09-01-2024