Samenvatting

De Omgevingsverordening Noord-Brabant bevat rechtstreeks werkende regels voor activiteiten en stelt regels voor ruimtegebruik en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die gemeente in acht moeten nemen bij het maken of wijzigen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In bepaalde gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van die regels.

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de regels in hoofdstuk 5 "Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten" of op verzoek van het waterschap van hoofdstuk 6 “Instructieregels taken en bevoegdheden waterschappen’. 

Dit kan alleen in gevallen waarmee Provinciale Staten bij het vaststellen van de instructieregels geen rekening hebben gehouden of om gevallen waarbij de instructieregel in een concreet geval onevenredig uitpakt.

Meer informatie hierover is te vinden in artikel 5.6 en artikel 6.3 van de Omgevingsverordening en de toelichting daarop.

Een ontheffing van de regels moet verleend worden vóór de vaststelling van een besluit of de uitoefening van de bevoegdheid.

Een verzoek kan worden ingediend op basis van een goede motivatie en - waar relevant - goed kaartmateriaal. Vermeld duidelijk de contactpersoon en contactgegevens  voor de aanvraag.

Meer info nodig? Mail dan naar ToezichtRO@brabant.nl.

07-02-2024