Samenvatting

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert of (zwem)baden voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant handelt voor de provincie Noord-Brabant uw melding af.

Plekken waar u kunt zwemmen of baden moeten schoon en veilig genoeg zijn. De provincie controleert dat. Het gaat dan niet alleen om openbare zwembaden, maar bijvoorbeeld ook om zwemvijvers, zwembaden in hotels en baden in spa’s.

Wilt u weten of een openbare zwem- of badgelegenheid schoon en veilig is? Neem dan contact op met de provincie. Klachten over veiligheid en hoe schoon het is, meldt u ook bij de provincie.

U kunt uw verzoek om informatie of een klacht over badinrichtingen indienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

17-04-2024