Samenvatting

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert of (zwem)baden voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant handelt voor de provincie Noord-Brabant uw melding af.

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden. Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De omgevingsdienst controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de omgevingsdienst. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de omgevingsdienst.

U kunt uw verzoek om informatie of een klacht over badinrichtingen indienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

02-02-2023