Samenvatting

Wilt u als gemeente een herindeling met eventuele grenscorrecties doorvoeren? Dan moet u de regeling eerst aan de provincie voorleggen. Zodra de provincie de herindeling goedkeurt, wordt de herindeling op de kaarten aangepast.

De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook kan iedereen het ontwerp bekijken en zijn mening erover geven. Het ontwerp is 8 weken in te zien op de website van de gemeente en op het gemeentehuis.

Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

De gemeenteraden dienen een herindelingsregeling ter goedkeuring in bij de provincie.

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

07-02-2024