Samenvatting

U heeft een glas-voor-glasbewijs nodig voor de uitbreiding van solitaire glastuinbouwbedrijven boven de 3 ha netto glas, dan wel de uitbreiding van teeltondersteunende kassen boven de 500m2 en tot maximaal 1,5 ha glas.

Formulier

Voor de uitbreiding van solitaire glastuinbouwbedrijven boven de 3 ha netto glas, dan wel de uitbreiding van teeltondersteunende kassen boven de 500m2 en tot maximaal 1,5 ha glas, is een bewijs vereist van Gedeputeerde Staten dat er elders glasareaal met een vergelijkbare oppervlakte feitelijk en juridisch is gesaneerd. De specifieke voorwaarden van de regeling zijn opgenomen in paragraaf 7.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via glasvoorglas@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Wanneer u de aanvraag voor een glas-voor-glasbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen acht weken een voorlopig glas-voor-glasbewijs. Hiermee dient u binnen 6 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan vervalt het voorlopig glas-voor-glasbewijs van rechtswege.

07-02-2024