Samenvatting

Kunt u tijdelijk niet aan de regels van de omgevingsverordening van de provincie voldoen? Dan kunt u een gedoogverklaring bij de provincie aanvragen. Gedogen is aan (strenge) regels gebonden en wordt niet zomaar afgegeven. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 

 

Voor het milieu, de natuur en de omgeving binnen de provincie gelden regels die zijn vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. Wanneer u zich niet kunt houden aan deze regels, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden bij de provincie een gedoogverklaring aanvragen. Een gedoogbeschikking betekent dat de provincie verklaart tijdens een bepaalde periode niet handhavend tegen de activiteit op te treden.

U kunt een gedoogverklaring aanvragen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals benoemd in het beleid van de provincie.

U vraagt de gedoogverklaring aan bij de omgevingsdienst voor de regio waarbinnen de activiteit plaats vindt. De omgevingsdiensten voeren de uitvoeringstaken namens de provincie uit. 

Een gedoogverklaring is geen wettelijk instrument. Daarom gelden geen wettelijke termijnen. We streven ernaar binnen een redelijke termijn op een verzoek te reageren.

Bij een gedoogverklaring kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Heeft een andere persoon of organisatie een gedoogbeschikking gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u de provincie vragen om in te grijpen en alsnog te gaan handhaven. Als de provincie dit niet wil doen, dan is dit wel een besluit. Hiertegen kunt u wel in beroep gaan bij de rechter.

07-02-2024