Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen waarvan de uitvoering van het beheer is opgedragen aan waterschap Brabantse Delta een (vaar)evenement te organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

 

Formulier

Omschrijving

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen. Wilt u een evenement organiseren op een (deel van de) provinciale weg? Dan moet u een evenementenvergunning hebben van de gemeente. Maar u heeft ook een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig. Provinciale wegen zijn ervoor om verkeer snel en veilig te houden. Daarom mag niet zomaar ieder evenement op een (deel van een) provinciale weg zijn. Van Gedeputeerde Staten mag er geen nieuw evenement op een provinciale weg plaatsvinden. Evenementen die in het verleden gedaan zijn op de weg, keuren de Gedeputeerde Staten wel goed. Een evenement is bijvoorbeeld een optocht, rommelmarkt of kermis.

Voorwaarden

De aanvraag moet gaan over een weg die van de provincie is. Gedeputeerde Staten kijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij kijken zij naar de bescherming van de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg.

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Contact

U doet het verzoek om vergunning bij de waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Wilt u een vergunning voor een evenement op de provinciale weg? Dan moet u deze aanvragen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

Het waterschap en Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-01-2019