Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? Dit mag alleen wanneer uw evenement de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer niet in gevaar brengt. En uw evenement mag niet leiden tot beschadiging van de oever, bruggen, kades, sluizen enzovoorts.

U mag korte (sport)evenementen in, aan, op of boven een provinciale vaarweg organiseren, zolang u zich houdt aan enkele algemene regels:

  • Uw evenement heeft geen gevolgen voor de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer.
  • Uw evenement kan niet (per ongeluk) leiden tot beschadiging van kades, bruggen, sluizen, oevers enzovoorts.

Deze regels gelden voor vaarwegen die het Waterschap beheert. Maar de waterschappen beheren de meeste vaarwegen en sommige vaarwegen beheert het Rijk. Als u daar een evenement wilt organiseren, dan informeert u bij het waterschap of het Rijk.

De voorwaarden zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De provincie beheert de vaarweg.
  • De veiligheid en de doorstroming van de scheepvaart komen niet in gevaar.

Er is geen risico op beschadiging van bruggen, kades, oevers, sluizen enzovoort.

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen waarvan de uitvoering van het beheer is opgedragen aan waterschap Brabantse Delta een (vaar)evenement te organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

22-12-2023