Samenvatting

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? Dan moet u dat aan de provincie melden. Soms is een melding alleen niet genoeg. Bijvoorbeeld wanneer uw evenement de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer in gevaar brengt. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie.

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen.

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen waarvan de uitvoering van het beheer is opgedragen aan waterschap Brabantse Delta een (vaar)evenement te organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

06-02-2023