Formulier

Omschrijving

Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor: de eerste 14 dagen € 23 per dag. De 14 dagen daarna € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. De maximale totale dwangsom (voor 42 dagen, zie artikel 4:17, eerste lid) is € 1442. U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u veel te laat bent met uw melding.
  • Als u geen belanghebbende bent.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als de aanvraag om een Wob-verzoek gaat (Wet openbaarheid van bestuur).

Contact

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door het formulier te downloaden en dat in te vullen.

Stuur uw ingevulde formulier naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Aanpak

U vult het ‘formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in. U stuurt het formulier naar de provincie.

Zorg dat het formulier volledig ingevuld is.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook rechtstreeks in beroep bij de rechtbank. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de provincie. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de provincie binnen 2 weken alsnog beslissen.

Bijgewerkt

10-05-2021