Samenvatting

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Indien u verontreinigde bodem van het bedrijfsterrein waarvan u eigenaar of erfpachter bent wilt saneren, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De verontreiniging van het terrein moet dan deels zijn veroorzaakt vóór 1975 en u hebt de eigendom of erfpacht van het bedrijfsterrein verkregen vóór 1995. Onder bepaalde voorwaarden kan een uitzondering worden gemaakt voor terreinen die na 1995 onderwerp zijn geweest van een transactie.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
  • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
  • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
  • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente of de provincie. Dit is afhankelijk van de plaats waarin uw bedrijf gevestigd is.

Kijk in het 'Overzicht bevoegd gezag Wbb' bij welke gemeente of provincie u de subsidie aan kunt vragen. Bij 'Adressen bevoegd gezag Wbb' vindt u een lijst met de juiste adressen en telefoonnummers.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing.

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

29-10-2019