Samenvatting

Wacht u al 4 weken of langer op een besluit over uw bijstandsuitkering of aanvullende bijstand voor ouderen (AIO)? Voor de bijstandsuitkering kan de gemeente u alvast wat geld van de uitkering geven, een voorschot. Voor de AIO kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u dit voorschot geven. Krijgt u dit voorschot niet of is het bedrag te laag om van te leven? Dan vraagt u ons om een besluit over uw voorschot. Dit heet voorziening onverwijlde bijstand. Heeft u volgens ons gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen.

Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald.

Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

U kunt een besluit over een voorschot op de uitkering aanvragen onder deze voorwaarden:

 • U heeft 1 van deze uitkeringen aangevraagd:
  • bijstandsuitkering bij de gemeente
  • aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op uw aanvraag.
 • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
 • De gemeente of de SVB geeft u geen of een te klein voorschot.
 • U heeft het voorschot dringend nodig om van te leven. U kunt niet langer wachten.
 • De gemeente of SVB heeft alle gegevens van u ontvangen waar ze om gevraagd hadden.
 • dat u een formeel verzoek om een voorschot heeft ingediend.

U kunt een verzoek tot onverwijlde bijstand indienen bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten, of de commissaris van de Koning van uw provincie.

Het Kabinet van de commissaris van de Koning reageert binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

U vraagt een besluit over een voorschot op de uitkering aan bij uw provincie. U mag ook iemand anders machtigen. Dan vraagt u iemand anders om het besluit voor u aan te vragen.

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de provincie.

Gedurende de bezwaarperiode bij de gemeente heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

03-11-2023