Samenvatting

In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.

Formulier

In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Op deze manier beschermen we de leefomgeving en natuur. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
 • toertochten voor motorvoertuigen houden
 • varen met motorboten of waterscooters

Sommige activiteiten in een stiltegebied zijn onder voorwaarden wel toegestaan na het doen van een melding. De voorwaarden die daarvoor gelden staan in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Zonder het doen van een melding mag u die activiteiten niet uitvoeren.

Let op:

Voor een activiteit in een stiltegebied moet u misschien ook nog een andere melding doen of vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als de activiteit op een andere manier de natuur verstoort of het milieu vervuilt.

Ook de gemeente kan regels maken voor geluid binnen een stiltegebied. Informeer daarom ook bij de gemeente waarin het stiltegebied ligt.

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag melding of aanvraag voor vergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via het Omgevingsloket.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

De provincie of omgevingsdienst neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. In het geval van een melding krijgt u binnen 4 weken bericht.

Overleg eerst met de provincie en met de gemeente. Dit vergroot de kans dat de provincie uw melding of vergunningsaanvraag positief beoordeelt.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Bij de vergunningaanvraag levert u onder andere de volgende informatie:
  • beschrijving van de activiteit
  • plattegrond van de activiteit
  • de aard van het geluid
  • mogelijkheden om het geluid te beperken
  • welke alternatieve locaties u heeft onderzocht
  • uitleg waarom de alternatieve locaties niet geschikt bleken

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na onze beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

22-12-2023